Kecelakaan Besar

Sunday, 2 December 2012
Berkata Isa bin Maryam;"Kecelakaan besar bagi pemilik dunia bagaimana dia mati dan meninggalkannya beserta apa yang ada didalamnya.Dunia ini telah menipunya tetapi dia merasa aman darinya dan dia mengandalkan dunia itu tetapi dunia menghinakannya.Kecelakaan besar bagi orang -orang yang tertipu,bagaimana dunia itu memperlihatkan kepada mereka terhadap apa yang mereka benci,memisah mereka apa yang mereka cintai dan datang kepada mereka apa yang dijanjikan pada mereka.
Kecelakaan besar bagi orang yang dunia ini merupakan perhatiannya dan kesalahan-kesalahan merupakan amalnya,bagaimana dia akan dibukakan kejahatannya besuk dengan dosanya".

     (Dikatakan)Allah s.a.w. menurunkan wahyu kepada Nabi Musa as: "Hai Musa,apakah hubunganmu dan apakah hubungan perkampungan orang-orang yang zalim.
Sesungguhnya itu bukanlah perkampungan bagimu,keluarkan lah perhatianmu darinya dan pisahkan lah dia dengan akalmu.Maka sejelek perkampungan adalah dia kecuali bagi orang yang beramal didalamnya maka sebaik -baik perkampungan adalah dia."Hai Musa,sesungguhnya Aku selalu menunggu orang zalim hingga Aku mengambil darinya untuk orang yang dizaliminya."

0 comments:

Post a Comment