Nabi ISA AL-MASIH

Tuesday, 18 December 2012
Terdapat satu kaum yang mana mereka ini berpendapat dengan turunnya Nabi Isa,maka taklif sudah tidak ada sehingga Nabi Isa tidak lagi menjadi rasul untuk penduduk Zaman itu yang memerintah dan melarang mereka berdasarkan pada perintah Allah.Ada pun pendapat seperti itu  ditolak berdasarkan dari hadith Abu Hurairah yang disebutkan berdasarkan Firman allah;
                    "Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa daripada seorang lelaki diantara kamu,tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi.
Rasulullah bersabda,Tidak ada nabi setelahku dan sabda baginda"ana al-aaqib"maksudnya adalah beliau nabi terakhir dan penutup.
Dan sudah jelas jika demikian tidak boleh dianggap bahawa Isa akan turun sebagai nabi dengan membawa syariat baru selain syariat nabi Muhammad s.a.w ,bahkan Isa jika turun dia akan menjadi salah seorang pengikut Muhammad sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Rasulullah s.a.w saat beliau berkata kepada Umar;"Bahkan jika Musa turun kembali,dia tidak lain tetapi akan menjadi pengikutku."   

Abu Zubair meriwayatkan bahawa dia pernah mendengar daripada Jabir bin Abdullah,dia berkata:Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Akan sentiasa ada segolongan daripada umatku yang berjuang membela kebenaran dengan memperoleh pertolongan hingga datangnya hari kiamat;"Kemudian beliau berkata lagi;"Kemudianturun Isa putera Maryam,lalu pemimpin mereka berkata(kepada Isa)"Silakan engkau solat mengimami kami! Isa menjawap,Tiada perlu,sesungguhnya sebahagian kamu adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain,sebagai penghormatan daripada Allah bagi umat ini."

Sudah jelas turunnya Isa tidak lain hanya untuk menetapkan dan mengakui syariaat Nabi Muhammad saw dan sebagai pembaharu baginya.
Isa akan menjadi penguasa yang adil,dan tidak ada lagi kekuasaan ,imam ,hakim atau mufti bagi kaum muslimin ketika itu.Kerana bersamaan turunnya Isa ,Allah telah menarik seluruh ilmu sehingga manusia kekosongan tanpa ilmu.
Isa turun setelah lengkap pengetahuannya tentang syariat nabi Muhammad saw semenjak berada dimana Allah menetapkannya sebelum turun kedunia dengan izin Allah.Adapun supaya mudah baginya menegakkan syariat dan mengamalkanya dalam dirinya dan dikalangan manusia.

Antara hikmah diturunkan Isa kembali kerana ajalnya telah dekat bukan dalam rangka membunuh dajjal,ini kerana makhluk yang diciptakan dari tanah tidak akan meninggal dilangit.
Allah berfirman.
"Dari bumi (tanah) itu lah kami menjadikan kamu dan kepadanya kamu akan kembali.Kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain>"

Dan Allah menurunkan Isa untuk menetap dibumi selama beberapa waktu agar tahu siapa yang kan mengikutinya.Kemudian Allah akan mewafatkannya dan kaum muslimin akan mengurusi jenazahnya,menyolatkannya dan lalu menguburkan nya ditempat kubur para Nabi dan kubur Ibunya Maryam,iaitu ditanah yang suci.
Dan disaat penurunan Isa bersama dengan turunnya Dajjal di pintu Ladd.
Ada pun fitnah dan kehancuran dajjal telah sampai diperingkat ia mengakui dirinya sebagai Tuhan dan tiada siapa pun dari kaum mukminin yang mampu membunuhnya.
Kerana telah ditetapkan hanya Isa yang berhak dan mampu menghadapi dajjal dan membunuhnya.

Inilah dikata Isa termasuk orang-orang yang terpilih,kerana Allah telah pun menurunkan kitabnya serta Allah telah menjadikan Ibunya sebagai tanda-tanda kekuasaannya berdasarkan hal itu Isa turun,bukan sengaja diturunkan untuk membunuh Dajjal Laknatullah.

Didalam Injil beliau nabi Isa banyak mengetahui tentang umat Muhammad .Allah berfirman;
  "Demikian lah sifat-sifat mareka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil."

Dan Isa berdoa kepada allah agar menjadikannya salah seorang umat Muhammad s.a.w.
Akhirnya doanya dikabulkan dan diangkat Isa sampai kelangit dan sampai saat diturunkan kembali pada akhir zaman,sebagai pembaharuan apa yang dipelajarinya tentang agama Islam ,dan bersama keluarnya dajjal dan akhirnya dajjal dibunuh oleh Nabi Isa.

0 comments:

Post a Comment