SETIAP YANG DIHARAMKAN ADA SEBABNYA

Tuesday, 8 January 2013
Didalam surah al-Imran Allah swt berfirman"Dan (aku datangkan kepada kamu) membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagi kamu sebahagian yang telah diharamkan bagi kamu."
Ayat ini bermaksud tentang diutusnya nabi Isa dan tentang pengubahan sebahagian hukum yang ada.

Nabi Isa adalah adalah pembenar bagi kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Kitab Injil pula diturun kepada Nabi Isa.
Perlunya nabi Isa diutus menjadi Rasul terkandung didalam firman Allah yang bermaksud didalam merujuk didalam Taurat"
............."dan untuk menghalalkan bagi kamu sebahagian yang telah diharamkan untuk kamu."  (Al-Imran:50)

Faedah kitab sebelum ini adalah sebagai peringatan bagi orang yang lupa akan kitab-kitab sebelumnya ,dan kitab-kitab ini akan membawa perkara-perkara yang sesuai dan seiring dengan peredaran Zaman.
Mengubah sebahagian hukum yang ada tetapi menetap kan soal akidah dan tiada perubahan didalamnya.Dan juga tidak merubahkan kisah-kisah sejarah.

Ada pun yang diubah ialah tentang sebahagian hukum saja,melibatkan penghalalan sesuatu yang diharamkan kepada bani Israel.Dan semuanya rahsia Allah berserta hikmahnya tentang yang dihalal dan diharamkan.
Apa yang diharamkan bukan sahaja kerana membahayakan kesihatan tetapi juga melibatkan masaalah adab,disiplin dan taabbud.

Diantaranya Allah berfirman:
                                                     "Maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi,kami haramkan keatasnya memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka dan kerana mereka banyak menghalang manusia daripada jalan Allah swt.(An-Nissa;160)

Dan ayat ini tidak menunjukkan pengharaman Allah keatas mereka kerana sesuatu  sebab yang boleh membahayakan mereka tetapi atas sebab-sebab yang lain.
Dan nabi Isa diutus  untuk menghapuskan pengharaman beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah kepada Bani Israel,yang terdapat didalam firmannya yang bermaksud;
                      "Dan kepada orang-orang yahudi,kami haramkan segala binatang yang berkuku dan daripada lembu dan kambing.kami haramkan  keatas mereka lemak dari kedua-dua binatang tersebut,selain lemak yang melekat dipunggung kedua-duanya atau di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang."

Dan sesungguhnya semua rasul yang diutuskan dan kaum yang dianugerahi Rasul dituntut untuk menyembah Allah yang satu
Dan tiada perubahan pada Akidah  tentang setiap perubahan hukum.

0 comments:

Post a Comment