Peranan sembahyang

Sunday, 24 July 2011
Setelah kita mengkaji,menganalisa disudut ilmu yang ada hubungannya dengan sembahyang,sama ada dari segi lahir maupun batin, yang ada kaitannya dengan jasmani,maupun maknawi,rohani,zikir dan doa dan lain-lain.Logik bahawa setakat atas dasar ilmu sahajapun terasa benar,agung dan hebat.Itu belum lagi siapa yang Allah ta'ala anugerahkan yang da benar benar hayati sembahyang itu,dia jiwai,merasa didikan dan hikmah sembahyang memenuhi hatinya,mendapat ilmu didalam sembahyang,seluruh bacaan itu membangun jiwanya dan mentalnya,dia bermusafir dengan sembahyangnya,lebih lagi lah terasa Mbenar bahawa sembahyang itu sungguh agung,maka daripada keagungan sembahyang yang dapat dihayati itulah akan melahirka hamba Allah seperti berikut.
  1. Akan melahirkan peribadi yang kuat keyakinan dan agung
  2. Akan melahirkan peribadi yang kuat iman
  3. Akan melahirkan peribadi yang baik akhlaknya kepada Allah atau sesama mahluk.
  4. Akan melahirkan peribadi yang berdisiplin hidupnya untuk dunia dan akhirat
  5. Akan melahirkan hamba Allah yang bersih jiwanya terhadap mazmumah.
  6. Akan melahirkan hamba Allah yang bersih lahirnya daripada maksiat dan kemungkaran
  7. Akan  melahirkan peribadi yang kuat syariatnya.
Gabungan individu ini akan lahirlah satu bangsa yang agung,agung keyakinannya ,agung imannya,agung akhlaknya,agung kebudayaanya dan agung disiplinnya.Dan Allah ta'ala akan jadikan bangsa lain tunduk kepadanya kerana ia telah dinaungi oleh Allah ta;ala yang maha agung.Kerana kesannya daripada didikan sembahyang yang agung itu.Begitulah peranan sembahyang. 

0 comments:

Post a Comment