ILMU YANG WAJIB ATAS KITA

Tuesday, 13 September 2011
Adalah pun yang pertama harus kita ketahui ilmu yang dikehendaki ialah ilmu syara.
Yang pertama ilmu ushuludin dan ilmu Tauhid siapa pun kita perlu sekali untuk kita mengetahui akannya.


Adapun makna ilmu tauhid ialah ertinya:
mengetahui dengan bahawasanya sesuatu itu esa dan ia bermula dengan mengesakan atau menunggalkan tuhan yang disembah dan mengi"tiqad ia akan keesaanya pada zatnya pada segala sifatnya dan segala perbuatannya.

Iaitu mengakui akan dzat yang tiada ia menyerupai akan segala dzat dan tiada sunyi ia dari segala sifat.


Yang kedua bermula tempat dihantarnya ilmu ini iaitu dzat Allah dan segala Rasulnya dan barang yang wajib,yang mustahil dan yang harus.Dan itiqad akan wujudnya seperti hari berbangkit,siksa kubur,nikmat syurga,siksa neraka dan lain-lainnya.

Yang ketiga dapat mengenal segala sifat Allah dan Rasulnya dengan dalil yang tepat dan mendapat keuntungan keselamatan dunia dan akhirat.

Yang keempat kelebihan ilmu ini ia adalah semulia-mulia ilmu agama kerana bergantung ia dengan dzat Allah swt dan rasulnya.


Yang kelima ia adalah permulaan atau asal dari segala ilmu yang lain.


Yang keenam orang yang memulakan ilmu tauhid ia lah Abu Hassan Asyari dan Abu Mansur Maturidi yang digali terus dari al-quran dan dari hadith.


Yang ketujuh ilmu tauhid juga dikenali dengan nama lain iaitu ilmu ushul,ilmu kalam dan ilmu sifat.


Yang bermula dikeluar kan ilmu ini iaitu dari beberapa dalil yang bangsa aqliyyah dan dalil yang bangsa naqliyyah daripada al-quran dan hadith.

Yang bermula hukum syara pada menuntut ilmu ini,iaitu wajip aini atas tiap-tiap mukhalaf.

Yang kesepuluh bermula huraian masaalah ilmu ini tentang pekara  wajib daripada segala yang wajib dan segala yang mustahil dari segala 
yang harus.

Sepuluh pekara ini menunjukkan sesiapa yang hendak memulai bahagian tauhid hendak lah mengetahui kesepuluh pekara tersebut


Seperti mana bermulanya dalil yang menunjuk akan wajib  kita ketahui ilmu tauhid,iaitu firman Allah swt:
Ertinya:Ketahui lah oleh mu akan bahawasanya tiada tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya yang ada lagi esa melainkan Allah.(surah Muhammad:ayat 19)


Dan menjadi kewajipan kita umat islam untuk menuntut pada tempat yang patut dan juga menjadi kewajiban kita mengitiqad akan keesaan Allah swt agar kita tidak tersesat diddunia ini..sebelum tersasar kita sudah tersedar.Insyaallah.

0 comments:

Post a Comment