MEMELIHARA SOLAT LIMA WAKTU

Tuesday, 13 September 2011
Tentang solat telah diriwayatkan oleh Sayidina Ali radhiyallahuanhu bahawasanya berkata ia antara nabi saw duduk berserta para sahabat tiba-tiba datang satu jemaah yahudi,maka meraka itu berkata"Hai Muhammad,kami hendak bertanya akan dikau daripada beberapa kalimah yang memberi akan mereka itu bagi Musa yang tiada memberi ia melainkan nabi yang mursal atau malaikat yang muqarrabin"

Maka berkata nabi saw bagi mereka itu,"Tanyalah oleh kamu."

Maka mereka itu berkata."Ya Muhammad,kabar oleh mu akan kami daripada ini segala sembahyang yang lima waktu yang difardhukan Allah atau umat mu?

Maka sabda Nabi:'Adapun solat zohor maka apabila tergeincir matahari nescaya mengucap tasbih oleh tiap tiap suatu bagi Tuhan kami.
Dan adapun solat Ashar,maka bahawasanya ia iaitu waktu yang makan oleh Nabi Adam padanya daripada buah khuldi.
Dan adapun solat margrib maka bahawasanya ia waktu yang menerima Allah pada nya akan taubat nabi Adam.
Dan adapun sembahyang isya maka bahawasanya ia iaitu sembahyang yang sembahyang akan dia oleh segala Rasul.
Dan adapun sembahyang subuh maka bahawasanya matahari apabila ia naik nescaya naik ia diantara dua tanduk syaitan dan sujud baginya oleh sekalian orang kafir tiada bagi Allah Ta'ala."

Maka berkata mereka kepada Nabi."Benar engkau"
Maka berkata mereka itu pula:"Apakah pahala bagi orang yang solat demikian dan segala solat yang disebut itu?

Maka berkata nabi saw:"Adapun sembahyang zohor maka ia waktu yang dinyalakan padanya api neraka jahannam,maka tiada daripada seorang mu'min sembahyang ia akan ini sembahyang melainkan mengharam Allah Ta'ala atasnya akan seksa neraka jahannam pada hari qiamat.
Maka ada pun sembahyang Ashar maka jika seorang mukmin yang sembahyang ia akan waktu itu maka akan terhapuslah dosanya seperti ia baru dilahirkan.Maka nabi berkata:
Firman Allah:Peliharalah oleh sekalian kamu atas segala sembahyang yang lima waktu dan sembahyang wustha iaitu ashar.Dan berdirilah oleh sekalian kamu atas ketaatan kepada Allah(Surah Al-Baqarah ;Ayat 238)

Dan adapun sembahyang margrib maka ia waktu yang diterima Allah akan taubat nabi Adam maka tiada daripada seorang mu'min yang bersembahyang pada ia waktu itu kemudian meminta ia akan Allah akan sesuatu melainkan memberi Allah akan dia apa yang dipinta.
Dan adapun sembahyang Isya bahawasanya ia satu kelam dan hari qiamat ia satu zulmah pula,maka tiada daripada seorang mu'min yang sembahyang ia akan waktu ini melainkan Allah mengharamkan keatasnya kan kelamnya neraka dan memberikan ia akan nur lalu diatas sirath.
Dan ada pun sembahyang subuh,maka tiada daripada seorang mu'min yang sembahyang ia akan dia atau 40 hari berjemaah melainkan allah memberi akan dia akan kelepasan daripada api neraka jahannam dan kelepasan yang kedua dari munafik.

Lalu berkata mereka:"Benar engkau"

Dan ingatlah akan firman Allah yang bermaksud:

0 comments:

Post a Comment