Malaikat Jibril

Thursday, 4 August 2011

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Amir asy-Syu”bi dari Masruq,ia berkata;”Suatu hari aku berada dirumah Aisyah,aku bertanya :Bukankah Allah S.W.T berfirman “dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril diufuk yang terang .”(At-Takwir;23)
“Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupa yang asli.)dalam masa yang sama.’(An-Najm;13) Ia berkata ;
“Aku adalah orang yang pertama bertanya kepada Rasul s.a.w.tentang perihal ini,beliau mengatakan itu adalah Jibril yang tidak pernah ia lihat dalam bentuk yang asli kecuali dua kali,ia pernah melihatnya turun dari langit ke bumi,tubuhnya memenuhi apa yang ada diantara langit dan bumi.”

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Mas’sud,ia berkata ;Rasul s.a.w. bersabda :”Aku pernah melihat Jibril di Sidratul Muntaha,ia mempunyai enam ratus sayap,””Aku bertanya pada Ashim tentang sayap itu,kerana  Rasul s.a.w tidak memberitahuku,lalu sebahagian sahabat memberitahuku bahawa jarak antara setiap sayap adalah sebagaimana jarak antara timur dan barat.Imam Ibnu kathir berkata ;sanadnya kuat dan baik.

Dapat kita bayangkan jika tubuh jibril itu memenuhi apa yang ada diantara langit dan bumi ,betapa besarnya ukuran tubuh setiap para malaikat maka kita tidak dapat menggambarkan bagaimana kecepatan pergerakan malaikatat Jibril ,mungkin seribu kali ganda kecepatan cahaya sehingga ia mampu membawa tugasnya dengan secepat mungkin.Dan kecepatan cahaya sesuai dengan kecepatan perintah maka Allah jua yang berkuasa diatas segala urusan para malaikat dan kita semua.Seperti disebut dalam firman Allah S.W.T.
Ia mengatur urusan dari langit kebumi kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitungan mu.”


Jibril adalah malaikat yang ditugas menyampaikan wahyu,dan juga diwakilkan  untuk memberi hukuman kepada mereka yang mengingkari wahyu tersebut.Jibril yang dipercayai oleh Allah SWT 
untuk menyampaikan wahyu kepada para Nabi yang telah diutuskan Allah SWT.Adalah saat terakhir Jibril turun muka bumi ketika menunaikan sembahyang jenazah saat Rasulullah wafat.
Pada saat kaum Yahudi membenci Jibril dan menyatakannya sebagai musuh mereka,Allah swt menurunkan firmannya;
"Katakanlah;"sesiapa yang menjadi musuh Jibril maka Jibril itu telah menurunkannya (Al-Quran) ke dalam hatimu dengan izin Allah;membenarkan apa(kitab-kitab)yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang beriman.Sesiapa yang menjadi musuh Allah ,malaikat-malaikat nya Rasul-Rasulnya, Jibril dan Mikail,maka sesungguhnya Allah ada lah musuh orang-orang kafir."(surah Al- Baqarah;97-98)

Maka tidak layak untuk kita semua mempersoalkan berapakah kecepatan pergerakan para malaikat kerana kita memang tidak harus mempersoalkan kuasa Allah S.W.T.
Walausiapa pun kalian diluar sana dan betapa bijaknya kalian ingatlah Allah itu maha berkuasa atas segalanya.

Semoga bermanfaat buat kita semua.

0 comments:

Post a Comment