SIAPA PELINDUNG KU DARI HAWA NAFSUKU

Wednesday, 17 August 2011
Hawa nafsu itu adalah utusan dari utusan-utusan keperkasaan Allah yang teguh,dikirimnya kepada kita dan didalamnya terdapat api milik Allah jua..apabila hawa nafsu itu datang,niscaya apinya pun datang jua bersama..
Maka masuki lah..
Allah membenarkan kita memasukinya..bagaimana..

Jangan kita memohon pertolongan dengan ilmu dan jangan dengan makrifat..
Dan lagi jika memohon pertolongan ,maka kita lah beserta ilmu dan makrifat
yang menjadi tawanan hawa nafsu.Diberitahu kita bahawa akal,ilmu dan huruf itu pun menjadi khadam-khadam hawa nafsu,bahkan perajurit-perajurit dan budak-budaknya dan semua yang berada dibawah titah dan kekuasaan nya....
bila ia serentak menyerbu akan terjadilah pertikaian seru yang bukan lagi kawan tapi bertukar menjadi seteru..

Tiada lah penolong dari hawa nafsu itu kecuali Allah..
Dan sekali-kali kita tidak mungkin dapat keluar dari kobaran api hawa nafsu dengan  ilmu dan tidak juga dengan makritat..

Api itu akan membakar bagian-bagian yang meminta tolong pada ilmu dan makrifat..
Menetap lah dalam iqamah...bila selesai membakar,akan suci bersih dan akan tercapai..
Bahawa tiada penolong selain Allah.akan diseru namanya..akan datang lah pertolongan dari Allah swt,akan disingkirnya api itu maka tidak lah ia akan mendatangi kita lagi..mudah-mudahan

0 comments:

Post a Comment